Vi är Inlook

Inlook har i nära 60 år levererat trivsamma och fungerande interiörlösningar för kontor och lokaler för kommersiellt bruk.

Uppdraget utgår från kunden

Våra tjänster utgår från kundens behov. Uppdraget är ett kompanjonskap – tillsammans med kunden bygger vi mervärde, idag och i framtiden. Ett projekt är framgångsrikt när varje skede, från början till slut, görs på det sätt vi har planerat tillsammans, enligt era önskemål.

Vi bygger hållbart, vi beaktar branschens utveckling och framtidens behov, och vi utför jobbet rätt med en gång. Projektets mål är alltid att hålla tidsschemat och montera effektivt med kvalitativa produkter och material. Våra medarbetare förbinder sig till bästa möjliga kvalitet på arbetet och ett gediget slutförande.

Inlook i siffror

Grundades 1967

13 kontor i 4 länder

Nära 600 medarbetare, drygt 60 i Sverige

Omsättning 2023, 97 milj. €

Ansvars­kännande

Ansvarskännandet har att göra med miljön, säkerhet, kvalitetskontroll och hållbara materialalternativ, utan att glömma det sociala ansvaret. Ansvarskännandet som bäst utgår från företagets värden och yttrar sig överlag i företagets arbetsmetoder.

Inlook är ett familjeföretag som idag, nästan 60 år efter grundandet, har samma värdegrund som det haft från början. Våra fundamentala värden är

  • respekt för medarbetarna
  • kunden i centrum
  • yrkesskicklighet
  • att vara banbrytare.

Vår historia

Inlook-koncernen grundades år 1967 i Finland. Idag är företaget verksamt med 13 kontor i 4 länder.

År 2019 utvidgade Inlook verksamheten till Sverige genom förvärvet av Montagegruppen i Malmö. Så uppstod Inlook Sverige AB.

Förvärven av företag har gjort Inlook till en betydande aktör i Sverige och har stärkt företagets position inom den nordiska byggsektorn.

Inlook är ett familjeföretag och idag den största aktören inom interiörbyggsektorn i Finland och en av de största i Norden.